Nők a Bibliában

Nők a Bibliában - Stummerné Nagy Ágnes református lelkész ismeretterjesztő előadása

Nők a Bibliában - Stummerné Nagy Ágnes református lelkész ismeretterjesztő előadása

„Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra! Bizony, erős a szerelem, mint a halál, legyőzhetetlen szenvedély, akár a sír. Úgy lobog, mint a lángoló tűz, mint az Úrnak lángja.”  (Énekek Éneke 8,6)

A Szilágyi Erzsébet Nőegylet 2016. február 9-én 18 órától a Szent Erzsébet Közösségi Házban látta vendégül Stummerné Nagy Ágnes református lelkészt, aki Nők a Bibliában címmel tartott előadást.

Az Ószövetség jeles nőalakjaitól (Éva, Sára, Eszter) Máriáig eljutva, példabeszédekkel tarkított, valós élethelyzetekkel megrajzolt előadást hallhattunk, melyet a festészet nagyjainak alkotásai egészítettek ki. A sok-sok bibliai idézet a jelenlévőket is megerősítette abban, hogy a könyvek könyve bizony mindenre választ adhat, csak figyelmesen kell olvasni.

A jeles alkalmat közös imádkozással megnyitva Kiss Gábor atya is megtisztelte, akinek ezúton is köszönjük, hogy az eseménynek helyet adott.

Az előadás időben az ökumenikus imahét és a Házasság Hete közé esett, így utalás és kapcsolódás mindkettőhöz volt.

A „hivatalos” rész után kérdésekre is volt lehetőség. A lelkészi hivatás mibenléte, a családanyaság és hivatás összeegyeztetése érdekelte a jelenlévőket legjobban, illetve a református hitgyakorlás, amely sok érdekességgel szolgálhat egy katolikus hívő számára.

A nőegylet a tavaly megkezdett ismeretterjesztő előadásait ez évben is szeretné folytatni.

Hiszen kitűzött célja, feladata elősegíteni, hogy az örök és alapvető, a társadalom mai értékrendszeréből kiveszni látszó értékekre - szeretet, élet, család, emberi méltóság, szabadság, hit –felhívja a figyelmet.

Nagy Ildikó 
Szilágyi Erzsébet Nőegylet                                   

Nők a Bibliában - Stummerné Nagy Ágnes református lelkész ismeretterjesztő előadása