Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

„Ha az ember gondolkodásmódja változik,megváltozik a ráépülő struktúra is”

Nagy sikerű előadással zárult a hagyományos Erzsébet napi rendezvénysorozat a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban. A Szilágyi Erzsébet Független Segítő Nőegylet meghívására vendégünk volt dr. Baritz Sarolta Laura domonkos rendi nővér, közgazdász.

Már a bejáratnál kíváncsi szemek követték a fehér „habitusban” érkező Laura nővért, aki kedves, közvetlen modorával megnyerte az érdeklődőket. Előadására elkísérte Fóris Ferenc nagyvállalati vezető is, aki Laura nővér szavait saját tapasztalataival egészítette ki. Mindketten a Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban elnevezésű csoport tagjai.

Az előadás  bevezetőjében két világ bemutatására került sor,a haszonközpontú világ a jót a szubjektív, haszonelvű, hedonista módon határozza meg, míg az értékközpontú világban a jó objektív és célratörő.

A haszonközpontú világban a hatalom és a birtoklás számít, az értékközpontúban a jóra való cselekvési képesség.

Laura nővér a keresztény közgazdaságtan elkötelezett képviselője,korábban maga is sikeres üzletasszony volt,és ezért is különösen fontosnak tarja tisztázni,hogy az üzlet az ő felfogásában több, mint profit, a pénz ebben az esetben eszköz,amellyel a közjót szolgálhatjuk,segíthetünk másoknak

Ne csak a részvényekbe fektessünk be, hanem az erkölcsbe is, téved, aki azt hiszi, hogy ez ráfizetés! Az etikus üzleti magatartás hosszabb távon anyagilag is megtérül. A mai magyar társadalmat érintő gondok mélyen gyökereznek,és nagyon sok esetben az erkölcs a probléma.

Sajnálatos -  fejtette ki Fóris Ferenc, hogy a gyakorló hívő emberek sem nagyon ismerik az Egyház tanítását, a pápai enciklikákat, dokumentumokat pedig azok nagyon mélyen foglalkoznak ezekkel a témákkal.

A szociális tanítás legfőbb tézisei kiemelten foglalkoznak például az igazságosság elvével, az igazságos elosztás és a munkabér kérdésével, de ugyanilyen fontos terület a javak egyetemes rendeltetésének elve ,az adományozás kérdése,vagy a természet önértékének elve

Ha azt mondjuk, hogy a hasznos javak szolgálják az erkölcsi javakat, akkor a gazdaság szolgálja az értékeket, a felette álló nem materiális értékeket, az erényeket, a mértékletességet, a szolidaritást, az együttműködést, a jóakaratot. Ha úgy tekintjük, hogy a gazdaság egyfajta szolgáló, akkor nem ítélhetjük el sem az üzletet, sem a profitot, mivel a profit eszköz, a hasznos, anyagi javak pedig szolgálnak, a profit is kell ahhoz, hogy a gazdaság működjön.

A ruhát meg kell varrni, a cipőt el kell készíteni, de ha nem azt nézzük, mennyi hasznot tudunk maximalizálni rajta, hanem azt, hogyan tudjuk az ember javát szolgálni vele, tehát a közjót, akkor már az egésznek más szemlélete van. 

Mi azt mondjuk, a gazdaság célja nem a profitmaximalizálás, hanem a közjó. MI ebben a szemléletben mozgunk.

Az est befejezéseképpen mindketten azt javasolták a résztvevőknek, hogy az alábbi kérdéseket tisztázzák magukban:

  • Hol az én felelősségem határa?
  • Kikkel vállalok felelősséget?
  • Mit és mennyit vásárolok?
  • Hol tartom a pénzem?

Emlékezetes és tanulságos este volt.

                                                                                   Nagyné Kiss Mária

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban
Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban
Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban
Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban
Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban
Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban
Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban