Erzsébet napon Erzsébetről

Erzsébet napon Erzsébetről

Erzsébet napon Erzsébetről

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság ezévi Erzsébet napi rendezvényét színesítette Tornya Erika szerzetesnővér. Erika nővért a facebookon ismertem meg, személyesen azelőtt sosem találkoztunk. Mégis nagyon készséges és nyitott volt, mikor felkértük mutassa be nekünk egy előadás keretében Szent Erzsébet életét, munkásságát, szentté válásának útját.

Az előadást a nővér bemutatásával kezdtük, szerettük volna, ha a szerzetesi hivatása mibenlétét, életfeladatát is megismerhetjük.

Erika személyében egy nagyon közvetlen, lelkes Sacra Coeur nővért ismerhettünk meg. Az rend idegen hangzású neve felveti a kérdést: kik ők, mi a feladatuk?

„A Rend hivatása: nevelés, pasztoráció, felnőttképzés. A Jézus Szent Szíve dicsőségéért a leánynevelés apostoli szolgálatát végző pápai jogú kongregációt Barat Szent Magdolna Zsófia alapította 1800. november 21-én, Párizsban.

A Sacré Coeur nővérek lelkiségében központi helyet foglal el az eucharisztikus Jézus imádása, a Vele való életegység, a Szívéhez való mind teljesebb hasonulás. Az 1970-es általános káptalan a kongregáció megújulásának útját a közösségek megújításában jelölte meg; az 1976-os rendi káptalan a kontempláció és az egység értékeit sürgette. Az 1982-es káptalan megfogalmazta a Konstitúciók új szövegét; ennek jóváhagyását 1987-ben nyerték el. Ez a Konstitúció a kontempláció és az apostoli tevékenység szoros kapcsolatát szemlélteti, az utóbbin belül pedig rámutat a nevelés újabb területeire.

A Társaság 1989-ben alakult újjá Magyarországon a Budapest Zugligeti Szent Család Plébánia területén. Jelenleg Budapesten két közösség és Miskolcon egy kis közösség működik.” (Forrás: http://uj.katolikus.hu/rendek.php?h=39)

Az előadásban a nővér Erzsébet kora és a mi jelenünk között vont párhuzamot. És valóban, Erzsébet ma is élhetne, élethelyzetének nehézségei kortársunkká is tehetnék. Egészen kis korában szakították el a családjától, s vitték idegen országba, hogy együtt nevelkedjék majdani férjével. Még gyermek volt, amikor édesanyját meggyilkolták. Fiatalasszonyként sokat kellett rettegnie attól, hogy elveszítheti férjét, hiszen állandóak voltak a háborúskodások, gyermekei számára is a legjobbat szerette volna nyújtani. Láthattuk, hogy a mai kor emberének sorsához hasonló problémák feszítették őt is. Ugyanakkor nem tudott szemet hunyni a szegény és nélkülöző emberek láttán, ha tehette, segítette őket, kivívta ezzel férje rokonságának rosszallását.

Ha körül nézünk a mai világban láthatjuk,milyen sok helyen vannak fegyveres konfliktusok,természeti katasztrófák, elkél a segítség ,van helye az adakozásnak.

Ma is nagyon sok ember éhezik és nélkülöz, különösen szomorú, ha gyermekeket látunk étel és fedél nélkül.

Nagyon aktuális tehát a szegényekkel való szolidaritás, amely cselekedetre sarkallja az embereket.

Erika nővér,mint szent ignáci lelkiségű szerzetes nagyon aktívan vesz részt a budapesti Párbeszéd Házának munkájában,segít a jezsuitáknak,négy nyelven beszél,és szükség esetén külföldön is végez missziós munkát.

Előadását kötetlen beszélgetés követte, búcsúzóul megajándékoztuk a jászsági templomokról szóló könyvvel és további jó munkát kívántunk neki.

Nagy Ildikó

Erzsébet napon Erzsébetről
Erzsébet napon Erzsébetről
Erzsébet napon Erzsébetről
Erzsébet napon Erzsébetről
Erzsébet napon Erzsébetről
Erzsébet napon Erzsébetről